Het belang van effectieve studiekeuzebegeleiding

In het afgelopen collegejaar zijn ongeveer 20.000 eerstejaars hbo-studenten van studie gewisseld. Dit aantal is 22,7 procent van in totaal ruim 87.000 voltijdstudenten. Het percentage eerstejaars hbo-studenten dat stopt met een opleiding is 14,7 procent.

Afgelopen maandag (8 april 2014) presenteerde de Vereniging Hogescholen de jaarlijkse cijfers rond studiewisseling en studiesucces in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In het collegejaar 2012-2013 wisselde 22,7 procent van de hbo-studenten van studie en viel 14,7 procent van de hbo-studenten uit. In het collegejaar 2010-2011 waren dit nog respectievelijk 20,8 en 14,9 procent. Tien jaar geleden waren de percentages zelfs nog 16,8 en 13,2 procent. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is van mening dat de percentages nog maar eens het belang van de juiste studiekeuze aangeven.

Wij zijn het eens met de uitspraak van Thom de Graaf. Bijcollege vindt dat de percentages van wisselaars en uitvallers te hoog zijn en dat er nog genoeg ruimte is om de percentages te verminderen. Uit de percentages blijkt dat een studiekeuze lastig blijft én lastiger wordt voor studiekiezers. Redenen dat studenten de onjuiste studiekeuze maken, zijn voornamelijk: te weinig inzicht in de eigen capaciteiten, gebrekkige informatie over de inhoud van de studie of te weinig binding met de opleiding.

Een onjuiste studiekeuze leidt tot hoge kosten voor zowel de hogeschool als de student. Om het aantal studiewisselaars en studie uitvallers te beperken, begeleidt Bijcollege studiekiezers in hun individuele studiekeuze. De wensen, talenten en interesses van studiekiezers staan hierbij centraal. Bijcollege helpt daarbij hogescholen en universiteiten in het vormgeven van hun studievoorlichtingsactiviteiten.

Bron: Vereniging Hogescholen. (2014). Stijgend aantal wisselaars in hbo toont belang goede studiekeuze. Geraadpleegd van https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/stijgend-aantal-wisselaars-in-hbo-toont-belang-goede-studiekeuze