Decentrale selectie voor fixusopleidingen

Vanaf het studiejaar 2017/2018 heeft de centrale loting voor fixusopleidingen plaatsgemaakt voor de decentrale selectie. Onderwijsinstellingen mogen nu zelf studenten selecteren voor de fixusopleidingen.

Aangezien wij in onze studiekeuzeworkshops nog veel vragen krijgen over de manier van selecteren en de deadlines die horen bij het aanmelden voor een fixusopleiding, leek het ons tijd voor een opfrisser.

Wat houdt de decentrale selectie in? Onderwijsinstellingen verdelen hun plaatsen voor een selectiestudie volgens de decentrale selectie. Dit doen ze door per kandidaat de geschiktheid te beoordelen op basis van een combinatie van ten minste twee selectiecriteria. Bijvoorbeeld één of meer criteria die te maken hebben met cognitieve vaardigheden en één of meer criteria die te maken hebben met non-cognitieve vaardigheden. De onderwijsinstellingen mogen dit zelf invullen, dus per universiteit kunnen de criteria per studie verschillen. Op deze manier kunnen onderwijsinstellingen criteria invoeren die ervoor zorgen dat steeds vaker ‘de juiste student op de juiste plek’ terecht komt. Daarbij geeft het een gevoel van rechtvaardigheid: het lot bepaalt nu niet meer of jij als aspirant student jouw droomtoekomst waar kan maken, terwijl dat bij de centrale loting nog wel vaak het geval was.

De feiten van decentrale selectie op een rijtje. Aangezien transparantie over de aanmeldingsprocedure van een bepaalde opleiding een belangrijke voorwaarde is voor een passende studiekeuze, zetten wij nog graag even de feitjes op een rijtje.

Aanmelden verschillende fixusopleidingen. Voor studiekiezers die geïnteresseerd zijn in een fixusopleiding geldt dat ze zich mogen aanmelden voor maximaal twee fixusopleidingen. Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde geldt dat je je niet twee keer bij verschillende instellingen voor dezelfde opleiding kan aanmelden. Echter kan je je wel aanmelden voor bijvoorbeeld geneeskunde en nog een andere (fixus)opleiding. Voor alle andere fixusopleidingen geldt dat je je wel twee keer bij verschillende instellingen voor dezelfde opleiding mag aanmelden.

De deadline. Verder is het zo dat de algemene deadline voor aanmelding bij fixusopleidingen is vastgesteld op 15 januari. Vanaf die datum volgt de selectieprocedure, waarbij je kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de decentrale selectie. De uitslag van de decentrale selectie moet voor 15 april binnen zijn bij aspirant studenten. Op deze manier kunnen zij, bij een negatieve uitslag, zich voor 1 mei nog aanmelden bij een andere studie. Bij een positieve uitslag, is het belangrijk dat je je plaats binnen 2 weken accepteert via Studielink. Doe je dat niet, dan vervalt je plaats.

Toelatingsrecht. Tenslotte is het zo dat als aspirant studenten in het algemeen zich vóór 1 mei hebben aangemeld, toelatingsrecht krijgen. Dit betekent dat zij tot 1 september ook recht tot toelating hebben bij een andere studie. Meldt een kandidaat zich na 1 mei aan, mogen opleidingen ze weigeren. Met de aanmelding voor 1 mei hebben ze ook recht op een studiekeuzecheck. Mocht de studiekeuzecheck ze toch tegenvallen, kunnen aspirant studenten tot op het laatste moment nog van gedachten veranderen.

(Bussemaker, J. (2015, 19 november). Afschaffen loting numerusfixusopleidingen per studiejaar 2017-2018 [kamerbrief]. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/nieuws/2014/08/30/centrale-loting-afgeschaft