De studiekeuzecheck en matching

Voor het collegejaar 2016-2017 verzorgt Bijcollege de studiekeuzecheck voor het derde jaar op rij aan diverse onderwijsinstellingen in Nederland. De afgelopen weken heeft Bijcollege de eerste 400 aspirant studenten uitgenodigd die zich hebben aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs, voor het invullen van een online studiekeuzecheck.

Studiekiezers die zichzelf hebben aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs kunnen deze periode een uitnodiging verwachten voor een studiekeuzecheck of matchingsactiviteit. De studiekeuzecheck komt voort uit de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid die in 2013 is aangenomen. De wet beoogt de kwaliteit van het hoger onderwijs te vergroten en de aansluiting tussen studenten en instellingen te verbeteren door betere voorlichting en begeleiding vanuit de instelling.

Sinds 2013 is de studiekeuzecheck een recht voor aankomende studenten wanneer zij zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld. Hogescholen en universiteiten hebben op hun beurt weer de plicht een studiekeuze activiteit met aansluitend advies aan te bieden wanneer de aspirant student hierom vraagt. Na aanmelding bij Studielink voor één of meerdere opleidingen, kan een aspirant student nog tot 1 september zijn of haar aanmelding veranderen. Aspiranten die zich voor 1 mei hebben aangemeld hebben, behoudens eventuele extra toelatingseisen vanuit de opleiding, altijd recht op toelating tot een studie in het hoger onderwijs. De studiekeuzecheck en het daaropvolgende advies is dan ook niet bindend.

Aspirant studenten die zich voor de uiterlijke aanmelddatum van 1 mei nog voor geen enkele opleiding hebben aangemeld, kunnen overigens wel een bindend studiekeuzecheck advies krijgen. Wanneer een studiekiezer niet blijken te matchen met de opleiding kan het zijn dat de opleiding deze studiekiezer weigert. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het beleid van de instelling.

Bijcollege ontwikkelt online en offline instrumenten op het gebied van studiekeuze. Wilt u een online vragenlijst implementeren of uw huidige studiekeuzecheck aanpassen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en demonstratie.