De online studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein in 2019

Ook in 2019 verzorgen we de studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein (VHL). Voor iedere opleiding van VHL is een specifieke opleidingsspecifieke check ontwikkeld waarmee toekomstige studenten een goed beeld kunnen krijgen over de match tussen zichzelf en de opleiding. SInds 2018 krijgen ook aspirant studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding een studiekeuzecheck. Deze is speciaal ingericht om aspiranten kennis met de opleiding, de instelling, de stad en ons land te laten maken.

De online studiekeuzecheck van Bijcollege bestaat uit algemene vragen over het studiekeuzeproces, de interesses en motivatie van de aspirant student en opleidingsspecifieke vragen over bijvoorbeeld de vakinhoud, werkvormen, studiebelasting en toekomstperspectieven. Tijdens het invullen van de vragenlijst wordt de aspirant student zich bewust over de inhoud en opzet van de opleiding en in hoeverre dit aansluit bij eerdere verwachtingen. Na afloop ontvangt zowel de aspirant student als de opleiding een rapportage waarin de uitkomst van de online studiekeuzecheck staat beschreven. Hierdoor krijgt ook de opleiding een goed beeld van de achtergrond, motivatie en verwachtingen van de aspirant student. De online vragenlijsten worden jaarlijks met de opleidingen afgestemd, zodat de vragen altijd aansluiten op het curriculum en het werkveld.

Meer weten over ons aanbod? Lees hier over onze studiekeuzechecks en hier over onze studiekeuzechecks gericht op internationale instroom.