Nieuws

Volg het laatste nieuws over studiekeuze en studiesucces, het voortgezet en hoger onderwijs, en de uitdagingen van docenten, mentoren, decanen, ouders en studiekiezers.

Animatiefilmpje studiekeuzeworkshops

Benieuwd naar wat wij zoal doen? Bekijk dan het animatiefilmpje van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarin je in een minuutje kennis maakt met het langlopende studiekeuzeprogramma dat wij samen met en in opdracht voor de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen.

Lees

Vertrouwde content in een nieuw jasje

Wij lanceren vandaag onze nieuwe website. De nieuwe website biedt een overzichtelijke lay-out, waarbij onze diensten nu in een oogopslag te zien zijn. Daarnaast zijn onze (nieuws)artikelen en publicaties onderverdeeld in duidelijke thema’s en kan je kennismaken met ons team aan studiekeuzecoaches.

Lees

Matching voor Wageningen University & Research in 2019

In 2019 starten we weer voor het vijfde jaar op rij met online matching bij Wageningen University & Research (WUR). Aspirant studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding van WUR ontvangen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen, waarmee de aspirant student inzicht krijgt over de match tussen zichzelf en de opleiding.

Lees

De online studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein in 2019

Ook in 2019 verzorgen we de studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein (VHL). Voor iedere opleiding van VHL is een specifieke opleidingsspecifieke check ontwikkeld waarmee toekomstige studenten een goed beeld kunnen krijgen over de match tussen zichzelf en de opleiding. SInds 2018 krijgen ook aspirant studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding een studiekeuzecheck. Deze is speciaal ingericht om aspiranten kennis met de opleiding, de instelling, de stad en ons land te laten maken.

Lees

Studiekeuzeworkshops voor de EUR in 2018-2019

In 2018-2019 verzorgen onze studiekeuzecoaches voor het zevende jaar op rij studiekeuzeworkshops in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het voortgezet onderwijs. Het doel van deze workshops is om scholieren inzicht te bieden in de stappen die worden doorlopen in het studiekeuzeproces.

Lees

Opening van het academisch jaar 2018-2019

Dit jaar is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven, ter ere van de opening van het school en academisch jaar 2018/2019 op bezoek bij Tilburg University. Op het programma staat onder andere een panelgesprek over hoe studenten het meeste uit hun opleiding en studietijd kunnen halen, en hoe de politiek daaraan kan bijdragen.

Lees

De AVG en onze digitale studiekeuze instrumenten

Veel studiekiezers en aspirant studenten zullen voorafgaand aan hun studententijd een digitale vragenlijst doorlopen in de vorm van een studiekeuzetest of studiekeuzecheck. Wat betekent het aanscherpen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de deelnemers van onze studiekeuzetrajecten, en voor onze onderwijspartners en hun aspirant studenten?

Lees

Decentrale selectie voor fixusopleidingen

Vanaf het studiejaar 2017/2018 heeft de centrale loting voor fixusopleidingen plaatsgemaakt voor de decentrale selectie. Onderwijsinstellingen mogen nu zelf studenten selecteren voor de fixusopleidingen.

Lees

Overheidsbijdrage per student daalt door inzet leenstelsel

Studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) concludeerden deze week dat het geld dat wordt bespaard bij het afschaffen van de basisbeurs en de inzet van het leenstelsel[1], niet per saldo leidt tot een investering in het hoger onderwijs.

Lees

Hoe effectief is de studiekeuzecheck?

In januari 2017 bracht ReseachNed in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) een rapport uit over de uitvoering en opbrengsten van de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck was één van de maatregelen die in de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (2013) is vastgesteld om de studieloopbaanbegeleiding en studievoorlichting aan aspirant studenten te verbeteren.

Lees

30 miljoen euro voor extra begeleiding bij studiekeuze

Minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker van Onderwijs willen de komende jaren 30 miljoen euro vrijmaken voor een betere begeleiding tijdens de studiekeuze. Het komt nog te vaak voor dat studenten in het eerste jaar wisselen van studie of zelfs afhaken. Dit moet beter kunnen volgens de minister en de staatsecretaris.

Lees

De effecten van het leenstelsel

Uit de voorpublicatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 blijkt dat het aantal eerstejaars dat op kamers gaat het afgelopen collegejaar is gehalveerd. In collegejaar 2014/2015 ruilde nog 28% van de eerstejaarsstudenten een plek in het ouderlijk huis in voor een kamer, terwijl dat een jaar later nog maar 13% was.

Lees

Een studie kiezen met baankansen

Volgens voorspellingen van onderzoekers van Deloitte volgen bijna 300.000 studenten (mbo, hbo en wo) een opleiding voor werk dat geleidelijk wordt overgenomen door robots en automatisering.

Lees

De studiekeuzecheck en matching

Voor het collegejaar 2016-2017 verzorgt Bijcollege de studiekeuzecheck voor het derde jaar op rij aan diverse onderwijsinstellingen in Nederland. De afgelopen weken heeft Bijcollege de eerste 400 aspirant studenten uitgenodigd die zich hebben aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs, voor het invullen van een online studiekeuzecheck.

Lees

Meer aandacht voor talentontwikkeling in het onderwijs

In navolging van de kamerbrief over talent en prestaties van Nederlandse schoolkinderen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in maart 2014 schreef, heeft Bijcollege onder 240 scholen onderzocht in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van programma’s die het reguliere lesprogramma verrijken.

Lees

Lichte stijging aanmeldingen hoger onderwijs

In de aanloop naar het studiejaar 2014-2015 leek het erop dat het aantal aanmeldingen voor opleidingen aan een hogeschool of universiteit was gedaald, nu de wettelijke deadline voor aanmelden is vervroegd van 1 september naar 1 mei. In de laatste week voor de wettelijke deadline hebben echter bijna 21.000 aspirant studenten zich alsnog aangemeld bij een instelling in het hoger onderwijs.

Lees

Het belang van effectieve studiekeuzebegeleiding

In het afgelopen collegejaar zijn ongeveer 20.000 eerstejaars hbo-studenten van studie gewisseld. Dit aantal is 22,7 procent van in totaal ruim 87.000 voltijdstudenten. Het percentage eerstejaars hbo-studenten dat stopt met een opleiding is 14,7 procent.

Lees

Visitaties Universitaire Lerarenopleidingen

Komend half jaar zal Bijcollege actief zijn als projectleider/secretaris voor de visitaties van universitaire lerarenopleidingen. Dit doen wij bij Tilburg University, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. In opdracht van QANU werken wij hier aan de kwaliteitsbeoordeling van de verschillende lerarenopleidingen.

Lees