Methodiek

Een weloverwogen keuze vraagt om persoonlijke aandacht en effectieve methoden. In onze workshops, studiekeuzechecks en tijdens onze individuele coachingssessies leren deelnemers om te reflecteren op zichzelf en krijgen ze inzicht over de te nemen stappen in zijn of haar keuzeproces.

Hoe effectief is de studiekeuzecheck?

In januari 2017 bracht ReseachNed in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) een rapport uit over de uitvoering en opbrengsten van de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck was één van de maatregelen die in de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (2013) is vastgesteld om de studieloopbaanbegeleiding en studievoorlichting aan aspirant studenten te verbeteren.

Lees

Weloverwogen kiezen vraagt om goede begeleiding

In het artikel 'Welke studie past bij mij - Weloverwogen kiezen vraagt om goede begeleiding' dat wij voor het themanummer 'Studiekeuze' van het vakblad ‘Loopbaanvisie hebben geschreven, delen onze studiekeuzecoaches hun ideeën en ervaringen over het studiekeuzeproces.

Lees

Hoe effectief is de studiekeuzecheck?

In januari 2017 bracht ReseachNed in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) een rapport uit over de uitvoering en opbrengsten van de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck was één van de maatregelen die in de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (2013) is vastgesteld om de studieloopbaanbegeleiding en studievoorlichting aan aspirant studenten te verbeteren.

Lees