Toegankelijk hoger onderwijs stimuleren

Het collegejaar 2016-2017 staat in het teken van het stimuleren van toegankelijk hoger onderwijs en het terugdringen van studieuitval.

Minister Jet Bussemaker opende vandaag het mbo-jaar bij het Lentiz Life College in Schiedam, het hogeschooljaar op de Haagse Hogeschool en het academisch jaar aan de Vrije Universiteit én vanavond, online en live, aan de Open Universiteit. De minister legt, met het openen van het nieuwe school- en academische jaar, de focus op het stimuleren van toegankelijk hoger onderwijs. Bussemaker heeft dan ook 7,5 miljoen euro vrij gemaakt voor het versoepelen van de overgang van mbo naar hbo. Daarnaast benadrukt ze ook dit jaar weer het belang van het terugdringen van studieuitval. Hogescholen, universiteiten en de overheid hebben hierin samen een rol te vervullen, volgens de minister.

Ook wij van Bijcollege vervullen hier graag een rol in. Studiekiezers zijn er bij gebaat te blijven nadenken over hun verdere studieloopbaan en daar kunnen zij hulp bij gebruiken. Wij zetten ons actief in voor het verbeteren van de match tussen student en opleiding, onder andere door middel van het begeleiden van studiekeuzeworkshops en het verzorgen van online vragenlijsten. Deze studiekeuze-instrumenten stimuleren bewustwording over de interesses en vaardigheden van de aspirant-student zelf en de mogelijkheden die zij hebben in het maken van een studiekeuze. Daarmee wordt de kans groter dat studenten die aan een nieuwe studie beginnen zich op hun plek voelen en tevreden zijn over hun studiekeuze.

Geïnteresseerd in onze aanpak om uitval en studieswitch te verminderen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Scholen en universiteiten starten nieuw jaar, meer geld voor gelijke kansen (2016, 5 september). Geraadpleegd van http://nieuws.tpo.nl/2016/09/05/scholen-en-universiteiten-starten-nieuw-jaar-meer-geld-gelijke-kansen/.

Online opening academisch jaar van OU met minister Bussemaker (2016, 5 september). Geraadpleegd van https://www.perssupport.nl/persbericht/101363/online-opening-academisch-jaar-van-ou-met-minister-bussemaker