Lichte stijging aanmeldingen hoger onderwijs

In de aanloop naar het studiejaar 2014-2015 leek het erop dat het aantal aanmeldingen voor opleidingen aan een hogeschool of universiteit was gedaald, nu de wettelijke deadline voor aanmelden is vervroegd van 1 september naar 1 mei. In de laatste week voor de wettelijke deadline hebben echter bijna 21.000 aspirant studenten zich alsnog aangemeld bij een instelling in het hoger onderwijs.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) berichtte vorige week (6 mei 2014) dat in totaal bijna 66.000 studenten zich hebben aangemeld voor een universitaire studie. Dit betekent zelfs een stijging van 5% ten opzichte van het aantal aanmeldingen op de deadline van vorig jaar op 1 september 2013. De aanmeldcijfers van hogescholen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De Vereniging Hogescholen meldde op 6 mei 2014 dat het aanmeldcijfer, evenals vorig jaar, op ongeveer 105.000 studenten ligt.

Sinds dit jaar hebben aspirant studenten, naar aanleiding van de Wet kwaliteit in verscheidenheid (KiV), na hun aanmelding recht op een studiekeuzecheck en een daar bijbehorend studiekeuzeadvies. Tegelijkertijd kunnen aspirant studenten ook worden verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Het studiekeuzeadvies dat volgt uit de studiekeuzecheck is voor aspirant studenten die zich tot en met 1 mei via StudieLink voor een opleiding hebben aangemeld niet-bindend. Het advies kan echter wel bindend zijn voor aspirant studenten die zich nĂ¡ 1 mei via Studielink hebben aangemeld. Met het vervroegen van de aanmelddatum en het invoeren van een studiekeuzecheck beoogt de wetgever studie uitval in het hoger onderwijs te verminderen.

In het kader van de studiekeuzecheck heeft Bijcollege vorig jaar StudieStart ontwikkeld. Een praktische invulling van de wet KiV, bestaande uit een online studiekeuzecheck, studiekeuzeworkshops en persoonlijke gesprekken. Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) en Wageningen University (WUR) werken dit jaar voor het eerst met de online studiekeuzecheck van Bijcollege. De online studiekeuzecheck heeft als doel aspirant studenten die een verhoogd risico lopen om uit te vallen, vroegtijdig te identificeren door onder meer te vragen naar eerder behaalde resultaten, studievaardigheden, verwachtingen en motivatie. Vragen met betrekking tot verwachtingen van de opleiding heeft Bijcollege in samenwerking met opleidingsdirecteuren van beide instellingen, per opleiding ontwikkeld. Zowel Hogeschool VHL als Wageningen University geven aan zeer tevreden te zijn met de online studiekeuzecheck van Bijcollege. Wilt u ook aan de slag met de studiekeuzecheck van Bijcollege binnen uw onderwijsinstelling? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en demonstratie.