Hogescholen

Wij streven naar het reduceren van twijfel en onzekerheid onder eerstejaarsstudenten met onze geavanceerde opleidingsspecifieke studiekeuzechecks en interactieve studiekeuzeworkshops.

De online studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein in 2019

Ook in 2019 verzorgen we de studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein (VHL). Voor iedere opleiding van VHL is een specifieke opleidingsspecifieke check ontwikkeld waarmee toekomstige studenten een goed beeld kunnen krijgen over de match tussen zichzelf en de opleiding. SInds 2018 krijgen ook aspirant studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding een studiekeuzecheck. Deze is speciaal ingericht om aspiranten kennis met de opleiding, de instelling, de stad en ons land te laten maken.

Lees

Opening van het academisch jaar 2018/2019

Dit jaar is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven, ter ere van de opening van het school en academisch jaar 2018/2019 op bezoek bij Tilburg University. Op het programma staat onder andere een panelgesprek over hoe studenten het meeste uit hun opleiding en studietijd kunnen halen, en hoe de politiek daaraan kan bijdragen.

Lees

Studie- en loopbaankeuzes: interview Keuzegidsdirecteur

Bijcollege zet zich actief in om studiekeuzeprocessen van aspirant studenten te begeleiden. Op 18 november 2015 sprak Bijcollege met Frank Steenkamp, directeur van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en De Keuzegids. Frank Steenkamp is afgestudeerd bioloog en al ruim 30 jaar actief als onderwijsjournalist en nu als hoofdredacteur van de Keuzegids.

Lees

Lichte stijging aanmeldingen hoger onderwijs

In de aanloop naar het studiejaar 2014-2015 leek het erop dat het aantal aanmeldingen voor opleidingen aan een hogeschool of universiteit was gedaald, nu de wettelijke deadline voor aanmelden is vervroegd van 1 september naar 1 mei. In de laatste week voor de wettelijke deadline hebben echter bijna 21.000 aspirant studenten zich alsnog aangemeld bij een instelling in het hoger onderwijs.

Lees

Meer aandacht nodig voor studiekeuzebegeleiding

In het afgelopen collegejaar zijn ongeveer 20.000 eerstejaars hbo-studenten van studie gewisseld. Dit aantal is 22,7 procent van in totaal ruim 87.000 voltijdstudenten. Het percentage eerstejaars hbo-studenten dat stopt met een opleiding is 14,7 procent.

Lees

De studiekeuzecheck voor Hogeschool Van Hall Larenstein

Bijcollege werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een online vragenlijst voor Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Deze vragenlijst is een onderdeel van de wettelijk verplichte Studiekeuzecheck, dat aspirant studenten het recht biedt op een studiekeuzecheck en een studiekeuzeadvies.

Lees