Weloverwogen kiezen vraagt om goede begeleiding

In de aanloop naar volwassenheid, staan de meeste jongeren voor een grote keuze. Met hun puberbrein nog volop in ontwikkeling en beïnvloed door sterke externe prikkels zoals familie en sociale media, moeten jongeren een vervolgstudie kiezen. En de druk is hoog, want aan verkeerd kiezen hangt een prijskaartje.

Volgens ResearchNed (2018) is het maken van een weloverwogen studiekeuze de eerste stap naar studiesucces. Uit de jaarlijkse Startmonitor van ResearchNed blijkt ieder jaar weer dat jongeren die in september aangeven een weloverwogen studiekeuze te hebben gemaakt, vaker hun studie voortzetten (77%) dan jongeren die aangeven niet bewust te hebben gekozen (64%).

Het belang van weloverwogen kiezen wordt jaarlijks aangetoond, maar voor veel scholieren geldt dat ze niet eerder een beslissing hoefden te maken die zo bepalend lijkt en onoverzichtelijk is als de studiekeuze. Niet wetend waar ze moeten beginnen, bekijken scholieren hun mogelijkheden online, bezoeken open dagen of meeloopdagen - en strepen ondertussen hun mogelijkheden af. In hun zoektocht worden veel scholieren geconfronteerd met de consequenties van een hoge studieschuld en ervaren ze een toenemende druk om in één keer goed te kiezen. Jongeren zijn dan ook gebaat bij goede begeleiding en informatievoorziening. Dit artikel gaat in op de actoren in het studiekeuzeproces, thema’s die scholieren regelmatig aansnijden, het proces rondom keuzes maken en de wijze waarop wij bij Bijcollege scholieren begeleiden bij hun studiekeuze.