Het tienerbrein en het maken van een studiekeuze

Tijdens de contactmomenten die Bijcollege heeft met jongeren, zien wij dat velen moeilijkheden tegenkomen bij het maken van een passende studiekeuze. Dit lijkt niet heel vreemd aangezien emotionele gedeeltes in het brein bij jongeren erg actief zijn, terwijl controlefuncties in de frontale kwab zich nog ontwikkelen tot het 25e levensjaar.

Dit houdt in dat jongeren de uitvoerende functies zoals plannen, bijsturen en anticiperen, maar ook het controleren van impulsen en het inleven in anderen, nog moeilijk vinden. De mismatch tussen emoties en controle maakt jongeren gevoelig voor risicovolle beslissingen: ze kiezen eerder voor keuzes met een kleine beloning op de korte termijn dan keuzes met grotere beloningen op de lange termijn.

Hiermee hangt samen dat het brein van de jongere gevoelig is voor prikkels en nieuwigheden. Het brein heeft een enorme potentie, waarmee de uitvoerende functies zich in razend tempo kunnen ontwikkelen juist door ervaring met het gebruik van deze functies. Hersenrijping blijkt dan ook positief te kunnen worden beïnvloed door een uitdagende omgeving. Om ouders en docenten/decanen inzicht te bieden in de ontwikkeling van het brein en om hen praktische tips te geven voor de begeleiding van jongeren tijdens de studiekeuze, is dit paper geschreven.

De belangrijkste adviezen voor ouders en docenten/decanen die naar voren komen in dit paper zetten we hier alvast op een rij. In dit paper wordt hier dieper op ingegaan.

  • Stimuleer om ervaring op te doen.
  • Reik hulpmiddelen aan bij het maken van een studiekeuze.
  • Praat mét in plaats van tegen de jongere.
  • Bied milde suggesties.
  • Let op: wees niet te sturend!

Voor docenten/decanen in het bijzonder:

  • Houd rekening met iedere leerling. Sommigen hebben meer begeleiding nodig dan anderen.
  • Gebruik je abstraherend en relativerend denkvermogen om jongeren te helpen met de keuze die invloed heeft op de lange termijn.
  • Breng jongeren in contact met oud-leerlingen die al studeren.

Download