Kwaliteitsoordeel over bacheloropleiding van invloed op instroom?

Bijcollege onderzoekt of het kwaliteitsoordeel over een opleiding van invloed is op de instroom van nieuwe studenten. In voorliggend onderzoek is middels bestaande datasets van het CROHO en de Nationale Studenten Enquête (NSE) geanalyseerd wat het verband is tussen het gepubliceerde (NSE) oordeel over een opleiding en de instroom bij deze opleiding in het opvolgende jaar.

Hieruit blijkt dat er een zeer kleine relatie bestaat tussen het studentoordeel en een verandering in instroom. Ook is de relatie tussen het NSE oordeel en de groei van opleidingen onderzocht. Deze tweede analyse dient als een extra controle op de eerste analyse.

Deze rapportage is een beknopte weergave van het onderzoek, de onderzoeksmethodiek, resultaten en conclusies. In dit onderzoek is het verband onderzocht tussen studentenoordelen in de Nationale Studenten Enquête en de instroom bij bacheloropleidingen aan universiteiten. De onderzoeksgegevens zijn verkregen via de database van de NSE (studentoordelen) en het CROHO register (instroomgegevens). De gegevens van de NSE zijn uit 2010. De instroomgegevens van zowel 2010 als 2011 zijn opgenomen in de database.

Download