Publicaties

Weloverwogen kiezen vraagt om goede begeleiding

In de aanloop naar volwassenheid, staan de meeste jongeren voor een grote keuze. Met hun puberbrein nog volop in ontwikkeling en beïnvloed door sterke externe prikkels zoals familie en sociale media, moeten jongeren een vervolgstudie kiezen. En de druk is hoog, want aan verkeerd kiezen hangt een prijskaartje.

Lees

Het tienerbrein en het maken van een studiekeuze

Tijdens de contactmomenten die Bijcollege heeft met jongeren, zien wij dat velen moeilijkheden tegenkomen bij het maken van een passende studiekeuze. Dit lijkt niet heel vreemd aangezien emotionele gedeeltes in het brein bij jongeren erg actief zijn, terwijl controlefuncties in de frontale kwab zich nog ontwikkelen tot het 25e levensjaar.

Lees

Kwaliteitsoordeel over bacheloropleiding van invloed op instroom?

Bijcollege onderzoekt of het kwaliteitsoordeel over een opleiding van invloed is op de instroom van nieuwe studenten. In voorliggend onderzoek is middels bestaande datasets van het CROHO en de Nationale Studenten Enquête (NSE) geanalyseerd wat het verband is tussen het gepubliceerde (NSE) oordeel over een opleiding en de instroom bij deze opleiding in het opvolgende jaar.

Lees