Studiekeuze & cultuurcheck Studiekeuze & cultuurcheck

Studiekeuze & cultuurcheck

Laat jouw internationale aspirant-studenten kennismaken met de inhoud en opzet van jouw opleiding en instelling, de stad, het studentenleven en de Nederlandse cultuur.

Samen met jou ontwikkelen we binnen enkele weken een studiegerichte digitale check. Wij leveren de techniek en jij bepaalt de content. Gebruik vakspecifieke vragen, opdrachten, video's en afbeeldingen en bied jouw aspiranten inzicht in hun match met de opleiding van hun keuze en informatie over cultuurspecifieke en studie en studentgerelateerde onderwerpen. De opleidingsspecifieke vragenlijsten kunnen jaarlijks worden aangepast zodat de studiekeuzecheck altijd is afgestemd op veranderingen in het curriculum of het werkveld.

Vertrouw op capaciteit, onderzoek verwachtingen

Ons uitgangspunt is dat studiesucces begint bij de verwachtingen van de aspirant student over de opleiding en het werkveld. Onze geavanceerde studiekeuzetool onderzoekt in hoeverre deze verwachtingen overeenkomen met de werkelijkheid en biedt aspirant studenten concrete antwoorden over hoe deze werkelijkheid er uit ziet.

Bijcollege neemt ons veel werk uit handen. Ze versturen de online vragenlijsten en brengen de resultaten in kaart. Onlangs ontwikkelden we ook een Engelstalige vragenlijst.

Lieke van Bokhoven Portfolio manager Nederlandse werving Wageningen University

Inrichting van de vragen

De vragen bestaan uit algemene vragen, opleidingsspecifieke vragen en cultuurgerichte vragen. De algemene vragen gaan in op het studiekeuzeproces, de interesses en de motivatie.

De opleidingsspecifieke vragen kunnen bestaan uit de vakinhoud, werkvormen, studiebelasting en toekomstperspectieven. In afstemming met docenten, studieadviseurs, studiecoördinatoren en/of studenten ondersteunen en adviseren wij bij de ontwikkeling van de opleidingsspecifieke vragen, opdrachten en video's.

De cultuurgerichte vragen laten aspirant studenten kennis maken met de omgangsvormen tussen docent en student en studenten onderling, het studentenleven in Nederland, de stad, studentenverenigingen en relevante faciliteiten.

Rapportage

Direct na het invullen van de vragenlijst, ontvangt de opleiding een uitgebreid advies over de match tussen de aspirant-student en de opleiding. Daarnaast ontvangt de aspirant student een rapportage met zijn of haar persoonlijke studiekeuzeadvies.

Bijcollege gaat zorgvuldig te werk, zonder daarin aan snelheid te verliezen. Ze zijn klantgericht, professioneel en hebben hun zaken goed geregeld

Bernadette Dijkstra Onderwijskundig beleidsmedewerker Van Hall Larenstein

De online studiecheck schept verwachtingen en kaders, en naar is gebleken, enthousiasme onder de studenten over de te volgen studie.

Een greep uit de reacties van de aspirant-studenten die onze studiekeuzecheck hebben ingevuld in 2018 (sec.):

Studenten over Bijcollege

Gemiddeld kregen wij een

8.6

van de studenten als waarderingscijfer in 2018

I was forced to seriously consider the programme I have chosen and the responsibilities that entail, and was given a clear idea of the focus of the study. The instructions were clear and straightforward.

It was mind opening to me, I have a clear vision of my future after answering to these questions.All my doubts on choosing this path were destroyed. I love how you were giving tips after answering all the scenarios where I was able to understand few habits of the dutch, which gave me a summary of what I will expect to see when I reach there.

You offered me the possibility to take a closer look into what this study programme really means and what skills it requires. More, you offered really useful information, regarding student life and expenses.

The questions make it is very clear you want the best for the students. You really want us to make the right choice for each individual.

Al deze antwoorden zijn geanonimiseerd. Een volledige lijst van de anonieme antwoorden is in te zien via Bijcollege.

Het Bijcollege team